Đồng phục phục vụ PV011

Đồng phục phục vụ PV011

- Mã số : PV011
- Đồng phục phục vụ cho nữ, chất liệu vải kate Ý, Mỹ nhập khẩu, tay ngắn, có chi tiết phối, phom dáng chuẩn, tạo cảm giác thoải mái, năng động, lịch sự cho người mặc
- Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
- Mẫu áo dành cho nhân viên khối nhà hàng khách sạn
- Size : S, M, L, XL, ... (hoặc may theo số do).
- Màu sắc đa dạng.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

 • - Đồng phục tạp vụ TV012
  Chất liệu : Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ TV011
  Chất liệu : Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ TV010
   Chất liệu : Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ TV009
  Chất liệu : Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ TV007
  Chất liệu : Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ TV006
  - Chất liệu : Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ TV005
  Chất liệu : Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ TV004
  Chất liệu : Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size       : S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ TV003
  Chất liệu : Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size   : S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ TV002
  - Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục tạp vụ TV001
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV001
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV001N
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV002
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV003
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV003N
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV004
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV005
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV006
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV007
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV008
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV009
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV010
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV011
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV012
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV013
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV014
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV015
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV016
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV017
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV018
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV019
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV019N
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP001
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Ford, Kaki Thun, Cotton lạnh
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV020
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV021
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP002
  Chất liệu : Kate Ford, Kaki Thành Công
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Đồng phục phục vụ PV022
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP003
  Chất liệu : Kate Silk, Kaki Thun
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP004
  Chất liệu : Kate Silk, Kaki Thun
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP005
  Chất liệu : Kaki Thun, Cotton lạnh...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP006
  Chất liệu : Kate Ford Sài Gòn, Kaki Thun
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP007
  Chất liệu : Kaki Thành Công, Kaki Thun
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP008
  Chất liệu : Kaki Thun, Cotton lạnh
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP009
  Chất liệu : Kate Ford, Kaki Thun
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP010
  Chất liệu : Kaki Thành Công, Kaki Thun...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP011
  Chất liệu : Kaki Thun, Cotton lạnh
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP012
  Chất liệu : Kaki Thành Công, Kaki Thun, Cotton lạnh
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP014
  Chất liệu : Kaki Thun, Kaki Thành Công, Cotton lạnh
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP013
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP015
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP016
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP017
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP018
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP019
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP020
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP021
  Chất liệu : Vải kaki, Kate Silk, Kate Ford, Kate USA,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP022
  Chất liệu :Kaki 65/35, Kaki Thun, Kate Ford, Cotton Lạnh,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP023
  Chất liệu : Kaki 65/35, Kaki Thun, Kate Ford, Cotton lạnh,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP024
  Chất liệu : Kaki Thành Công, Kaki Thun, Kate Ford, Cotton lạnh,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP025
  Chất liệu :Kaki Thành Công, Kaki Thun, Kate Ford, Cotton lạnh,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP026
  Chất liệu :Kaki Thành Công, Kate Ford, Cotton lạnh,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP027
  Chất liệu : Kaki Thành Công, Kate Ford, Cotton lạnh,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP028
  Chất liệu : Kaki Thành Công, Kate Ford, Cotton lạnh,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP029
  Chất liệu :Kaki Thành Công, Kate Ford, Cotton lạnh,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo bếp BEP030
  Chất liệu : Kaki Thành Công, Kate Ford, Cotton lạnh,...
  - Size: S, M, L, XL,...

TIN TỨC

Áo polo đồng phục cao cấp sang trọng

Bạn đang cần may áo polo đồng phục cho công ty. Bạn đang phân vân không biết may ở đâu và mẫu mã như thế nào có hỗ trợ tư vấn báo giá nhanh và thiết kế may may miễn phí. Giao hàng nhanh chóng thuận tiện. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng với bạn nhé.

May đồng phục theo phong thủy

Chọn màu sắc cho áo đồng phục là một trong những yếu tố quan tâm hàng đầu của mỗi công ty. Màu sắc nào phù hợp với phong thủy mang lại tài lộc và may mắn cho công ty.

In áo thun đẹp nhất Sài Gòn

Bạn đang cần in áo thun đồng phục. Bạn chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Đặt may như thế nào. Có may áo mẫu không. Chất liệu vải có tốt không, giá cả thế nào, giao hàng và thanh toán như thế nào...

Đồng phục áo thun theo màu sắc

Màu cờ sắc áo là câu nói quen thuộc nhưng phía sau nó là cả một câu chuyện dài mang ý nghĩa định hướng cho phát triển theo hướng dài hạn. Nhắc tới màu cờ mọi người nghĩ ngay tới màu đỏ tươi và hình dung luôn tới ngôi sao vàng của lá cờ tổ quốc. Sắc áo đó chính là màu riêng của bạn của công ty bạn là bản sắc của công ty. Đó là những chiếc áo thun đồng phục 

Công ty may đồng phục áo thun chất lượng cao

Làm thế nào để chọn lựa được mẫu áo thun phù hợp nhất với đơn vị mình. Đồng phục là may cho số đông tức là may cho số lượng nhiều người sử dụng mỗi người một sở thích một gu mặc đồ khác nhau. Để lấy ý kiến của tất cả mọi người gần như là một điều không thể bởi tốn quá nhiều thời gian và công sức nhưng hiệu quả lại không cao.

May đồng phục công ty giá tốt

Bạn đang cần báo giá nhanh cho đơn hàng may đồng phục công ty. Bạn chưa biết mình sẽ chọn đơn vị may theo giá như thế nào để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất ít tốn thời gian nhất. Công ty nào uy tín và hỗ trợ tốt cho những đơn hàng bổ sung sau khi đặt hàng.

May đồng phục theo size nào ?

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may đồng phục. Công ty chúng tôi đã cung cấp hàng ngàn giải pháp về đồng phục tới khách hàng. Không giống như nhiều đơn vị khác mỗi lần may là một size khác nhau bạn có thể hoàn toàn yên tâm về thông số size mà công ty chúng tôi đang cung cấp. Chúng tôi đã xây dựng hệ thống cắt và lưu trữ rập tập trung, hệ thống quản lý đơn hàng chi tiết sẽ lưu lại tất cả những thông tin dù là nhỏ nhất của đơn hàng đảm bảo đơn hàng của bạn luôn đúng yêu cầu. Bên cạnh đó hệ thống trải vải và cắt tự động mang lại sự chính xác cao bạn không còn phải lo lắng về dung sai của sản phẩm.

Vải Kate thích hợp cho đồng phục áo sơ mi công sở, sơ mi thời trang

Đã từ lâu những chất liệu vải pha giữa Cotton và Polyester được ứng dụng rộng rãi trong may mặc đặc biệt là sản phẩm đồng phục công ty. Bên cạnh sự đa dạng về màu sắc, mặt dệt cùng với đặc tính thấm hút tốt mình vải mịn màng dễ dàng giặt ủi là một trong những điểm cộng của loại vải này.

Các loại vải dành cho áo thun

Bạn đang muốn tìm hiểu những loại vải phù hợp để may đồng phục cho công ty mình. Bạn đang muốn biết tại sao lại có tên riêng của từng loại vải thun sử dụng để may áo thun

LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc, yêu cầu và đóng góp của quý khách xin hãy vui lòng điền vào form bên dưới, chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay với bạn