Danh mục sản phẩm

Áo sơ mi nam

 • - Áo sơ mi nam SM001
  - Chất liệu: Kate Italia, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM002
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...

 • - Áo sơ mi nam SM003
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM004
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM005
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM006
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM007
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM008
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM009
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM010
  - Chất liệu: Kate Ý, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM011
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM012
  - Chất liệu: Kate Ý, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM013
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM014
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM015
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM016
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM017
  - Chất liệu: Kate Italia, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM018
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM019
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM020
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM021
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM022
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo sơ mi nam SM023
  - Chất liệu: Kate Italia, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,...

Áo sơ mi nữ

 • - Áo so mi nữ SMN001
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN002
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN003
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN004
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN005
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN006
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN007
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN008
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN009
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN010
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN011
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN012
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN013
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN014
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN015
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN016
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN017
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN018
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN019
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN020
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN021
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN022
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN023
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN024
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN025
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN026
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN027
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN028
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN029
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN030
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN031
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..
 • - Áo so mi nữ SMN032
  - Chất liệu: Kate Silk, Kate VT, Kate USA
  - Size: S, M, L, XL,..

Veston

 • - Áo Vest nữ V001
  - Chất liệu: vải Cotton, Kaki Thun, Polo Thun
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ V002
  - Chất liệu: Polo Thun
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ V003
  - Chất liệu: Kaki Thun
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ V004
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ V005
  - Chất liệu: Cotton lạnh
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ V006
  - Chất liệu: Kaki Thun
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ V007
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ V008
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nữ V009
  - Chất liệu: vải Cotton
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nam VN001
  - Chất liệu: Cashemre USA, Polo England
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nam VN002
  - Chất liệu: Polo England
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nam VN003
  - Chất liệu: Polo England
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nam VN004
  - Chất liệu: Polo England
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nam VN005
  - Chất liệu: Polo England
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Áo Vest nam VN006
  - Chất liệu: Polo England
  - Màu sắc, mẫu mã đa dạng
  - Size: S, M, L, XL,...

Quần tây, váy

 • - Quần tây nữ QT001
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT002
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT003
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT004
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT005
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT006
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT007
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT008
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT009
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT010
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT011
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT012
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT013
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT014
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nữ QT015
  - Chất liệu : Kaki thun, Cotton, Polo, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nam QT001
  - Chất liệu : Kaki thun, Polo England, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nam QT002
  - Chất liệu : Kaki thun, Polo England, Carmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nam QT003
  - Chất liệu : Kaki thun, Polo England , Cashmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nam QT004
  - Chất liệu : Kaki thun, Polo England, Cashmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nam QT005
  - Chất liệu : Kaki thun, Polo England, Cashmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...
 • - Quần tây nam QT006
  - Chất liệu : Kaki thun, Polo England, Cashmere,...
  - Size: S, M, L, XL,...

TIN TỨC

May đồng phục theo phong thủy

Chọn màu sắc cho áo đồng phục là một trong những yếu tố quan tâm hàng đầu của mỗi công ty. Màu sắc nào phù hợp với phong thủy mang lại tài lộc và may mắn cho công ty.

In áo thun đẹp nhất Sài Gòn

Bạn đang cần in áo thun đồng phục. Bạn chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Đặt may như thế nào. Có may áo mẫu không. Chất liệu vải có tốt không, giá cả thế nào, giao hàng và thanh toán như thế nào...

Đồng phục áo thun theo màu sắc

Màu cờ sắc áo là câu nói quen thuộc nhưng phía sau nó là cả một câu chuyện dài mang ý nghĩa định hướng cho phát triển theo hướng dài hạn. Nhắc tới màu cờ mọi người nghĩ ngay tới màu đỏ tươi và hình dung luôn tới ngôi sao vàng của lá cờ tổ quốc. Sắc áo đó chính là màu riêng của bạn của công ty bạn là bản sắc của công ty. Đó là những chiếc áo thun đồng phục 

Công ty may đồng phục áo thun chất lượng cao

Làm thế nào để chọn lựa được mẫu áo thun phù hợp nhất với đơn vị mình. Đồng phục là may cho số đông tức là may cho số lượng nhiều người sử dụng mỗi người một sở thích một gu mặc đồ khác nhau. Để lấy ý kiến của tất cả mọi người gần như là một điều không thể bởi tốn quá nhiều thời gian và công sức nhưng hiệu quả lại không cao.

May đồng phục công ty giá tốt

Bạn đang cần báo giá nhanh cho đơn hàng may đồng phục công ty. Bạn chưa biết mình sẽ chọn đơn vị may theo giá như thế nào để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất ít tốn thời gian nhất. Công ty nào uy tín và hỗ trợ tốt cho những đơn hàng bổ sung sau khi đặt hàng.

May đồng phục theo size nào ?

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may đồng phục. Công ty chúng tôi đã cung cấp hàng ngàn giải pháp về đồng phục tới khách hàng. Không giống như nhiều đơn vị khác mỗi lần may là một size khác nhau bạn có thể hoàn toàn yên tâm về thông số size mà công ty chúng tôi đang cung cấp. Chúng tôi đã xây dựng hệ thống cắt và lưu trữ rập tập trung, hệ thống quản lý đơn hàng chi tiết sẽ lưu lại tất cả những thông tin dù là nhỏ nhất của đơn hàng đảm bảo đơn hàng của bạn luôn đúng yêu cầu. Bên cạnh đó hệ thống trải vải và cắt tự động mang lại sự chính xác cao bạn không còn phải lo lắng về dung sai của sản phẩm.

Vải Kate thích hợp cho đồng phục áo sơ mi công sở, sơ mi thời trang

Đã từ lâu những chất liệu vải pha giữa Cotton và Polyester được ứng dụng rộng rãi trong may mặc đặc biệt là sản phẩm đồng phục công ty. Bên cạnh sự đa dạng về màu sắc, mặt dệt cùng với đặc tính thấm hút tốt mình vải mịn màng dễ dàng giặt ủi là một trong những điểm cộng của loại vải này.

Các loại vải dành cho áo thun

Bạn đang muốn tìm hiểu những loại vải phù hợp để may đồng phục cho công ty mình. Bạn đang muốn biết tại sao lại có tên riêng của từng loại vải thun sử dụng để may áo thun

LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc, yêu cầu và đóng góp của quý khách xin hãy vui lòng điền vào form bên dưới, chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay với bạn